JAK DZIAŁA LEONARDO LAB?

Sercem Leonardo Lab jest system obsługiwany przez platformę BMS Nazca. Odpowiada on za zarządzanie informacjami pochodzącymi z licznych sensorów i mierników. Dane te mogą być wykorzystane na potrzeby analityki Big Data, a w niedługim czasie, sztucznej inteligencji. Poza funkcją kontrolną, wskazującą na bieżące zużycie energii, stężenie pyłów i CO2, informacje umożliwiają płynnie regulować warunki w pomieszczeniu. System pozwala sterować natężeniem oświetlenia i hałasu, dodatkowo temperaturą i nawilżaniem powietrza. Ponadto zapewnia on możliwość porównywania danych pomiarowych w różnych okresach i kontekstach. Świadomość znaczenia wartości wizualnej prezentacji analizowanych danych dla kształtowania nowych zachowań użytkowników produktów i usług sprawiła, iż laboratorium wyposażono w monitoring video i wyświetlacze.

0 867