Reha-Bed w Leo Lab

Przedstawienie niektórych rozwiązań w Laboratorium Leo Lab jest możliwe dzięki wsparciu firmy Reha -Bed, Łóżka Rehabilitacyjne,  która udostępniła łóżko rehabilitacyjne podłączone do systemu sterującego laboratorium. Dziękujemy!

0 822