Współpraca Apa Group i Politechniki

Kto na tym zyska?
W dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo. To truizm, ale taka jest prawda.

Jak to wygląda w przypadku Leonardo Lab?
Opowiemy Wam zatem o korzyściach:

Dzięki wzajemnej współpracy, zarówno Politechnika Śląska jak i specjaliści APA Group oraz podmioty współpracujące zyskają szereg korzyści:
💡 Leonardo Lab będzie służyło celom badawczym, dydaktycznym i analitycznym na potrzeby nauki i pracy studentów, absolwentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej.
💡 Laboratorium w ustalonych terminach będzie umożliwiać pracę nad projektami komercyjnymi APA Group oraz partnerów firmy.
💡 APA Group wyposaża laboratorium w potrzebne sprzęty i technologie, które na przestrzeni lat będą ulepszane.
💡 W ramach Leonardo Lab powstanie zespół specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.
💡 Doświadczenia i osiągnięcia badawcze Politechniki będą uwzględniane w projektach APA Group.
💡 Leonardo Lab będzie miejscem kompleksowej wymiany wiedzy, doświadczenia oraz wzajemnych osiągnięć, a także posłuży obu stronom w rozwoju kompetencji.

0 857