Szkolenie dla przedstawicieli Politechniki Śląskiej

W dniu 1-go marca miało miejsce szkolenie dla przedstawicieli Politechniki Ślaskiej Wydziału Inżynierii Biomedycznej, którzy będą współpracowali z Laboratorium. Podczas szkolenia zaprezentowaliśmy możliwości technologiczne pomieszczenia. Jednocześnie dyskutowaliśmy o sposobach jego wykorzystywania w celu prowadzenia szerokiego zakresu badań i projektów. Uczestnikom dziękujemy i zapraszamy następnych!

0 810