Sterowanie manualne

Menu systemu Nazca pozwala na przejście do bardziej zaawansowanych ustawień podzespołów znajdujących się w pomieszczeniu. Jeśli zamiast sterowania automatycznego przy pomocy scenariuszy chcemy manualnie sterować każdym elementem, to tutaj znajdziemy ustawienia dla sterowania ręcznego.

To takie centrum dowodzenia światem Leonardo Lab!

0 1135