Kontrola dostępu

Dostęp do Leonardo Lab może być chroniony kontrolą dostępu.  System jednak pozwala na dostosowanie tej funkcjonalności w zależności od potrzeb. Tryb pracy blokady drzwi można ustawić aktywując lub dezaktywując zworę. W pierwszym z wymienionych przypadków dostęp do laboratorium będzie możliwy z zewnątrz po odbiciu taga na czytniku zamontowanym przy drzwiach wejściowych do laboratorium, wyjście natomiast, poprzez wciśnięcie przycisku zainstalowanego przy drzwiach od strony wewnętrznej. W drugim przypadku, kiedy zwora jest nieaktywna, stan drzwi zależny jest od fizycznego ich zamknięcia.

0 815