Nagłośnienie Leo Lab

Leonardo Lab ma zaimplementowaną funkcję autoprezentacji, dlatego też istotnym elementem jego wyposażenia jest nagłośnienie. Nazca steruje tutaj urządzeniem audio, którym jest matryca firmy Ecler. Funkcjonalność ta pozwala na włączenie, wyłączenie źródła dźwięku i na ustawienie poziomu głośności dla lewego i prawego głośnika niezależenie.

0 763