Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem w Leonardo Lab to nie tylko sterowanie ręcznie i automatyczne scenariusze, ale także uwzględniony pomiar natężenia światła panującego w laboratorium czy wizualizacja stanu opraw na rysunku pomieszczenia.

1 836