Prace dyplomowe w Leo Lab

Pragniemy by Leonardo Lab było miejscem prac naukowo badawczych w powiązaniu z platformą biznesową. Wobec tego APA wspólnie z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wystąpiła z propozycją realizacji prac dyplomowych w kilku zakresach tematycznych. Będziemy cykliczne publikować tematy prac.

Temat nr 1:
Metody stwierdzania przez system BMS obecności i aktywności użytkownika w pomieszczeniach inteligentnego budynku.

0 756