Profil energetyczny

Laboratorium Leonardo Lab zostało opomiarowane pod względem energii elektrycznej. Zbieramy informację na temat wielkości bieżących i archiwalnych pomiarów energii. Dane mogą być prezentowane w postaci etykiet lub wykresów, w trybie chwilowym, dziennym czy miesięcznym. Wszystko by mieć świadomość zmian!

0 766