Komendy głosowe

Pamiętacie serial Star Trek? Czy chcielibyście niczym kapitan James Kirk komputerowi pokładowemu wydawać polecenia głosowe? Proponujemy opracowanie technologii: „Wydawanie komend głosowych do sterowania budynkiem. Uniwersalne zbudowanie protokołu, który wyzwala scenariusze, komunikacja kierunkowa. „

0 500