Opomiarowanie

Leonardo Lab jest pomieszczeniem charakteryzującym się wysokim stopniem jego opomiarowania. Zainstalowano tutaj 8 sond temperaturowych, po jednej sztuce umieszczonej w każdym z czterech rogów przy podłodze oraz suficie laboratorium.
Dzięki temu na ekranie możemy podejrzeć wartości aktualnie panującej w danym miejscu temperatury. Ponadto dzięki integracji systemu z zewnętrznymi serwisami pogodowymi udostępniono podgląd aktualnej temperatury zewnętrznej dla Zabrza.

0 736