Dziennik zdarzeń

Wszystkie ze zdarzeń, które wystąpią w laboratorium Leonardo Lab, są zapisywane i przechowywane w ‘dzienniku zdarzeń’. Każdy wpis zawiera opis zdarzenia wraz z datą i godziną jego wystąpienia. Archiwizowane zdarzenia dotyczą: zmian natężenia oraz trybu oświetlenia, ustawień położenia rolet i zasłony, trybu ogrzewania,
jak również odgórnie przygotowanych scenariuszy trybu pracy laboratorium.
Nic nam nie umknie!

0 874