Projekt dla osób zależnych

W ramach projektu “Meble senioralne” realizowane są pomysły na wyposażenie pomieszczenia w zautomatyzowane, sterowane umeblowanie w obrębie tzw. centrum kontroli seniora, które służyć ma samym osobom starszym-zależnym, ale również ich opiekunom formalnym i nieformalnym. Osoba zależna to taka, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki.

0 842