Przestrzenie starości

Warto rozmawiać, zwłaszcza na trudne tematy. Zapraszamy na konferencję, którą merytorycznie wspiera zaprzyjaźniona fundacja Lab 60+.

 

Konferencja Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Fundacji Park Śląski
Przestrzenie starości

24 listopada 2018 r., godz. 10.00-15.00
budynek dyrekcji Parku Śląskiego w Chorzowie, al. Różana 2

Rejestracja: ptg.katowice@wp.pl

Program
godz. 10.00-10.10
Powitanie
Moderator: prof. WSH Maria Zrałek
godz. 10.10-10.35
mgr Piotr Gierek, Akademia Ignatianum w Krakowie
O aktywności i potrzebach seniorów – komentarz z badań
godz. 10.40-11.05
dr inż. arch. Iwona Benek, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)
Standardy i wytyczne w zakresie usług mieszkaniowych dla osób starszych
godz. 11.10-11.35
mgr Ewa Kulisz, Fundacja Park Śląski
Seniorów zależnych droga do kultury
godz. 11.35-12.00
Przerwa kawowa
godz. 12.00-12.25
dr inż. arch. Anna Szewczenko, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)
Przestrzeń opieki geriatrycznej i jej rola w kształtowaniu jakości życia seniorów
godz. 12.30-12.55
dr Jarosław Derejczyk, konsultant województwa śląskiego ds. geriatrii, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II
Platforma internetowa narzędziem do przeprowadzenia badania przesiewowego testysenioralne.pl
godz. 13.00-13.25
dr n. med. Tomasz Misztalski, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, psychiatra, kierownik Oddziału Geriatrycznego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
Czy możemy być szczęśliwi?
godz. 13.30-14.15
Dyskusja i zamknięcie obrad
godz. 14.15
Lunch

0 936