Inne laboratoria APA Group

Czy wiecie, że Leonardo Lab to nie jedyne laboratorium na Politechnice Śląskiej będące wynikiem współpracy z APA Group?
Zapraszamy także na Wydział Elektryczny:

https://apagroup.pl/portfolio/politechnika-slaska-laboratorium-bms-na-wydziale-elektrycznym/

0 817