Idea

Idea powstania Leonardo Lab jest odpowiedzią na potrzebę zbliżenia świata nauki i biznesu. Laboratorium umożliwia interdyscyplinarne badania nad problemami funkcjonowania człowieka w aspekcie inżynierskim, klinicznym i społecznym. Dzięki niemu testowanie prototypów nowych istotnie ulepszonych produktów, usług lub technologii związanych z ich wytwarzaniem stanie się szybsze i bardziej efektywne. Korzyści powiązania naukowej wiedzy, kreatywnych pomysłów i praktycznych doświadczeń związanych z komercyjnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii przyczynią się do realizacji przełomowych projektów.

Jak działa Leonardo Lab?

Sercem Leonardo Lab jest system obsługiwany przez platformę Nazca BMS. Odpowiada on za zarządzanie informacjami pochodzącymi z licznych sensorów i mierników. Dane te mogą być wykorzystane na potrzeby analityki Big Data, a w niedługim czasie, sztucznej inteligencji. Poza funkcją kontrolną, wskazującą na bieżące zużycie energii, stężenie pyłów i CO2, informacje umożliwiają płynnie regulować warunki w pomieszczeniu. System pozwala sterować natężeniem oświetlenia i hałasu, dodatkowo temperaturą i nawilżaniem powietrza. Ponadto zapewnia on możliwość porównywania danych pomiarowych w różnych okresach i kontekstach. Świadomość znaczenia wartości wizualnej prezentacji analizowanych danych dla zmiany dotychczasowych sposobów funkcjonowania ludzi, sprawiła, iż laboratorium wyposażono w monitoring video i wyświetlacze na ścianach.

Pełna synergia
NAUKA
Prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej

W Leonardo Lab nauka i biznes łączą siły, wykorzystując możliwości jakie daje najnowocześniejsza technologia. Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, a dzięki rozwiązaniom powstającym w laboratorium, będziemy mogli realnie pomagać osobom najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym, starszym i schorowanym. Mam nadzieję, że połączenie wiedzy, technologii oraz najlepszych możliwości analizy danych, przyniesie rezultaty pozwalające przenieść część opieki nad chorymi na zautomatyzowane procesy w ich otoczeniu.

BIZNES
Artur Pollak
Artur Pollak
Prezes Zarządu APA Group

Chcemy wspólnie tworzyć technologie, które wzbogacą nasze życie. Doświadczenie APA na rynkach komercyjnych i współpraca z gronem akademickim, przyczynią się do rozpropagowania najnowocześniejszych rozwiązań w społeczeństwie. Wierzymy, że na 40m2 nasyconej elektroniką przestrzeni, stanowiącej mikroświat, zrodzą się wielkie projekty, które będzie można zastosować w skali makro.

WIZJA
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
PATRON

Nowoczesne laboratorium na Politechnice Śląskiej nie bez przyczyny otrzymało nazwę od imienia największego artysty i naukowca epoki renesansu. Leonardo da Vinci był mistrzem zasad mechaniki, zajmował się hydrauliką, opisał helikopter, spadochron, rower, studiował anatomię ludzkiego ciała. Był geniuszem wyprzedzającym swoje czasy, człowiekiem o niespotykanej wyobraźni, wizjonerem. Jego cechy idealnie odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter Leonardo Lab. Z historii wiemy, że wiele wynalazków Leonarda da Vinci nie zostało zrealizowanych z prozaicznych powodów braku możliwości technicznych, środków finansowych czy zainteresowania mocodawców.

Korzyści ze współpracy

Dzięki wzajemnej współpracy, zarówno Politechnika Śląska jak i specjaliści APA Group oraz podmioty współpracujące, zyskają szereg korzyści

Badawczo-dydaktycznie

Leonardo Lab będzie służyło celom badawczym, dydaktycznym i analitycznym na potrzeby nauki i pracy studentów, absolwentów oraz pracowników Politechniki Śląskiej.

Zespół specjalistów

W ramach Leonardo Lab powstanie zespół specjalistów dla strategicznych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.

Wyposażenie w sprzęt i technologie

APA Group wyposaży laboratorium w potrzebne sprzęty i technologie, które na przestrzeni lat będą ulepszane.

Promocja osiągnięć

Obie strony będą mogły prezentować i propagować swoje osiągnięcia w kontekście Leonardo Lab.

 

 

Projekty komercyjne

Laboratorium w ustalonych terminach będzie umożliwiać pracę nad projektami komercyjnymi APA Group oraz partnerów firmy.

Doświadczenia i osiągnięcia

Doświadczenia i osiągnięcia badawcze Politechniki będą uwzględniane w projektach APA Group.

Wymiana wiedzy

Leonardo Lab będzie miejscem kompleksowej wymiany wiedzy, doświadczenia oraz wzajemnych osiągnięć, a także posłuży obu stronom w rozwoju kompetencji.

Jesteś studentem i zastanawiasz się czy Leonardo Lab to coś dla Ciebie?

Oddajemy w Twoje ręce urzeczywistnioną ideę łączącą dyscypliny naukowe. Pragniemy, aby Leonardo Lab było miejscem, gdzie spotyka się społeczność odkrywców. Ludzi, którzy nie boją się próbować, mają pomysły i energię do pracy. Dołącz do naszej grupy, zaproponujemy Ci opiekuna, który wesprze Cię w poszukiwaniu wiedzy i pomoże zdobyć nowe umiejętności.

Napisz do nas